Kutsu terveen liikunnan ja urheilun seminaariin to 27.3.

Oheisena on kutsu Lempäälän kunnan järjestämään anti-dopingseminaariin to 27.3. klo 17.30 - 20.30 Ehtookodossa.

Puhujina ovat mm

  • Marjorit Nurmi, laatupäällikkö, Suomen Antidopingtoimikunta, ADT rY
  • Jarmo Hagman, oikeustieteen kandidaatti, taloudellisten suhteiden assistentti, Lapin yliopisto
  • Tommi Evilä, huippu-urheilija
  • Juhani Evilä, valmentaja

Seminaarin ohjelma on liitteenä.  

Kutsu on osoitettu urheiluseurojen ohjaajille, valmentajille ja toimitsijatehtävissä toimiville. Lekiläisten ilmoittautumiset pyydetään lähettämään Jouko Mattilalle osoitteeseen leki@leki.fi pe 14.3. mennessä.


KUTSU TERVEEN LIIKUNNAN JA URHEILUN SEMINAARIIN

Liikunnan tulee olla vapaa-ajan harrastuksena iloista, virkistävää, toimintakykyä ylläpitävää ja sosiaalisia kontakteja luo-
vaa.

Kilpa- ja huippu-urheilussa edellytetään selkeitä pelisääntöjä, rehtiyttä kanssakilpailijoita kohtaan sekä vahvoja eettisiä va-
lintoja systemaattisen harjoittelun ja tavoitteellisuuden lisäksi. Tiedämme kuitenkin, että kaikki eivät syystä tai toisesta sitou-
du yhteisiin pelisääntöihin. Joskus myös tietämättömyys tai harkitsematon, tahaton toiminta voi johtaa ikäviin seurauksiin.

Haluamme, että Lempäälässä urheilijat saavat jo nuoresta pitäen oikeaa tietoa, johon voi sitoutua. Tämän johdosta järjestäm-
me yhteistyössä huippuasiantuntijoiden kanssa ANTIDOPING-SEMINAARIN

Lempäälän Ehtookodon juhlasalissa
torstaina 27.3.2008 klo 17.30 - 20.30.

Kohdennamme seminaarin viestin erityisesti urheiluseuroissa toimiville ohjaajille, valmentajille, toimitsijatehtävissä toimiville
sekä liikuntaa opettaville opettajille.

Yhteistyöterveisin
LEMPÄÄLÄN KUNTA

Markku Myyryläinen
liikuntatoimenjohtaja

LiiteKoko
antidoping.doc31 Kt