Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 
01.12.2020 - 18:30
Paikka: 
Liikuntaparkki (Kaipionmäentie 5, 37570 Lempäälä)

Sääntömääräinen syyskokous

Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita syyskokoukseen! Kahvitarjoilu.

Jos et ole vielä jäsen, asia hoituu helposti täällä: http://lekiyu.net/home/jaseneksi.

Esityslista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja 

    Valinta tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja valinta on tehty viimeksi vuonna 2018.

10. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Muut asiat

14. Päätetään kokous